Kościół św. Franciszka

Na polu za miastem, ustroniu zwanym "pustelnią" w pobliżu wsi Kotlarka, a niegdyś wśród lasów, stoi drewniany kościółek św. Franciszka.
Za czasów biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego widywano w tym miejscu dziwne światła. Legendy mówią, że wielu chorych zdrowiało. To, między innymi zdecydowało o wybudowaniu kościółka. W XVIIIw. zniszczony kościółek proboszcz iłżecki Jerzy Kułagowski polecił rozebrać.
W 1837r. w czasie panującej cholery w Iłży i okolicy ludność tego terenu wybudowała murowany kościół, na miejscu rozebranego kościółka.
W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Franciszka. Po lewej stronie ołtarza jest zakrystia. Po prawej stronie jest kaplica z obrazem św. Rocha z czterema figurami Świętych. Kościół posiada cztery okna. Po prawej stronie nawy w murze znajduje się płyta z napisem:

Kościół ten wzniesiony ręką i kosztem
Sz. Duchowieństwa i Obywatelów m. Iłży w 1841r.
Na gruzach przed 60 laty
Istniejącego na pamiątkę doznanego cudu
Podczas grasującej cholery w r. 1837.
Za fundację i dobr. Zdrowaś Maria.


Na zewnętrznej ścianie czytamy na płycie:

Andrzej Paszewski przyłożył się
do fundacji kościółka św. Franciszka zp.500

Figura św. Franciszka


Nic więcej czytelnika nie zobowiązuje
Jak tylko westchnienie za duszę jego do Boga.


Przy kościele stoi kolumna z figurą św. Franciszka na kapitelu, na podstawie której czytamy:

Chwała Bogu że w tym progu stanął Franciszek święty
Ten w Kunowie któż wypowie stał w Bogu niepojęty
Roku Pańskiego 1757 dnia drugiego miesiąca stycznia.


Od 1837r. mieszkał tu bernardyn - pustelnik Ambroży Dąbrowski, a od około 1910r. zamieszkiwał tercjarz.
W czasie dramatycznej, krwawej dwudniowej bitwy pod Iłżą w 1939r. kościółek został zniszczony. W ruinie znajdował się przez 40 lat i dopiero został odremontowany kosztem parafii, przez ks. kanonika Józefa Dziadowicza. Od 1991r. kościółek jest pod opieką nowego gospodarza, z chwilą powstania parafii w Koszarach. Tutaj w niedziele i święta odprawia się msza św.