• Kółka Żywego Różańca- 3 GRUPY Żeńskie (Męskich brak)
 • Grupa Pielgrzymkowa (Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę)
 • Ministranci (starsi + młodsi)
 • Rada Parafialna
 • Rada Synodalna
 • Schola ( dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych)
 • Młodzież grająca na instrumentach (ucząca się w szkole muzycznej w Radomiu)
 • Caritas (przy parafii)
 • Wolontariat
 • Sekcja Piłki Nożnej (dla seniorów i juniorów)
 • Poradnictwo Rodzinne
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kotlarka
 • Opieka nad misjami (werbiści).