Odpust Parafialny obchodzimy 16 maja w wyjątkowych zdarzeniach, a przeważnie w niedzielę po 16 maja.
Nabożeństwo tzw. 40- godzinne czyli nabożeństwo z wystawieniem Najświetszego Sakramentu, obchodzimy w czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Odpust św. Franciszka z Asyżu, w Kotlarce w pierwszą niedzielę paŸdziernika (godz. 8:30).